Lokalna strategija trajnostnega razvoja ribištva

Lokalna strategija trajnostnega razvoja ribištva (v nadaljevanju LSTRR) je temeljni dokument za črpanje sredstev ESR iz 4. osi trajnostnega razvoja ribištva 2007 - 2013. Temelji na Uredbi Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo, na Uredbi o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007 – 2011, Ur.l. št. 30/2011, na Operativnem programu za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007 - 2013, Nacionalnem strateškem načrtu za razvoj ribištva v Republiki Slovenji za obdobje 2007 - 2013 in Načrtu upravljanja morskega ribištva v vodah , ki so v pristojnosti Republike Slovenije.

LSTRR je podlaga za delovanje OBALNE AKCIJSKE SKUPINE (v nadaljevanju OAS). OAS je nastala na iniciativo delovne skupine polno aktivnih ribičev ter zainteresiranih partnerjev, ki so se odzvali na pobudo ribičev za ustanovitev OAS.

Pri pripravi dokumenta so upoštevane Smernice in priporočila za izvajanje pristopa LEADER v RS v programskem obdobju 2007 - 2013, ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo februarja 2008 ter Izhodišča za Strategijo razvoja delovne skupine polno aktivnih ribičev ter zainteresiranih partnerjev.

Nosilci LSTR: OBALNA AKCIJSKA SKUPINA

Avtorja LSTR (izbrana s strani delovne skupine polnoaktivnih ribičev ter zainteresiranih partnerjev):

Poslovno svetovanje SAPIENTIS, Stanka Turk s.p.
Avtor: mag. mag. Stanka Turk, univ.dipl.inž.

HALIAETUM, mag. Aleš Bolje s.p.
Avtor: mag. Aleš Bolje, univ.dipl.biol.

FINANCERJI: MESTNA OBČINA KOPER, OBČINA IZOLA in OBČINA PIRAN.

RAZLAGA POJMOV

RIBIČ: morski gospodarski ribiči, nabiralci morskih organizmov kot tudi gojitelji morskih in sladkovodnih organizmov, ki so organizirani v skladu z zakonom o gospodarskih družbah ali kot ribiči fizične osebe,

RIBA: vsi ribiški proizvodi.

         
Naložbo delno financirata
Evropski sklad za ribištvo


OAS Ribič on Google Maps

OAS "Ribič"

 

Smaregljeva ul. 10, 6310 Isola - IzolaSlovenija
info@oasribic.si

ODGOVORNA OSEBA:

Tina Cerkvenik 
Poslovne storitve Tina Cerkvenik s.p.
+386 40 541 405 

Pišite nam...

email 
Text 
    
Soglašaš z uporabo Piškotkov?
Provided by OpenGlobal E-commerce